Pravidla a zvláštní ustanovení CLASSIC CUP

2019

Pravidla a zvláštní ustanovení

CLASSIC CUP

Brno, prosinec 2018

Jakožto pořadatelé soutěžního seriálu pro historické vozy a klasické závodní vozy, jehož cílem je popularizace historického odkazu motoristického sportu a předvedení klasických vozidel veřejnosti prohlašujeme, že tento podnik zvaný:


CLASSIC CUP


budeme pořádat za těchto podmínek:


1. Všeobecné podmínky

CLASSIC CUP je soutěžní seriál určený pro všechny zájemce o jízdu pravidelnosti na uzavřených závodních okruzích. Nejedná se o závod. Každý účastník může jet takovou rychlostí, která je povolena ve Smlouvě o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu, nebo jiné podobné smlouvě, kterou účastník před akcí podepíše. Na trati je čas měřen profesionální časomírou. Jedná se o sérii o několika soutěžních podnicích. Účastník i vozidlo musí splňovat předepsané podmínky.


2. Účastníci a licence

CLASSIC CUP je otevřen všem účastníkům splňující předepsané podmínky a zároveň jsou vlastníky řidičského oprávnění. Účastník je povinen absolvovat předepsané školení, technickou přejímku vozidla a uhradit startovné v požadované výši. Splněním výše uvedeného obdrží účastník jednorázovou licenci na podnik od organizátorů.


3. Automobil

CLASSIC CUP™ je určen pro vozidla vyráběná do roku 1985, nebo pro vozy stejného modelu s mladším rokem výroby.Výjimku tvoří závodní vozy Škoda nebo jejich repliky do roku výroby 1990, nebo modelově mladší. Vítané jsou předválečné vozy, youngtimery i repliky slavných modelů, tzv. “sběratelské vozy“. Vozidla musí odpovídat dobovému vzhledu a dobové technické stavbě. Vozy významně technicky upravené nebo upravené např. aerodynamickými prvky, které neodpovídají dobové specifikaci, nebudou připuštěny do seriálu. Vozy musí splňovat technické a bezpečnostní předpisy seriálu, dále musí být v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a to i v případě, že nejsou v provozu běžně používány. Pro schvalování „sběratelských vozidel“ je nutno doložit, že vozidlo v této verzi se někdy účastnilo nějakého závodního klání či závodu. Předepsané pneumatiky musí být v perfektním stavu s evropskou homologací, po domluvě jsou akceptovány i závodní pneumatiky (slicks, semi-slicks).


4. Technické a bezpečnostní prvky – vozidla

A) Klasický závodní automobil (zahrnuje i repliky):

1) Ochranná konstrukce (rám, klec) v souladu se současnými nebo dobovými předpisy, bezpečnostními předpisy, s důrazem na dokonalý současný technický stav. Výjimku tvoří závodní vozy do roku výroby 1960 nebo jejich repliky, kde však ochrannou klec důrazně doporučujeme.

2) bezpečnostní pásy, minimálně 4 bodové, nepoškozené bez známek výrazného opotřebení, upevnění musí odpovídat, některé z variant přílohy J;

3) sedačka jezdce i spolujezdce, původní nebo současná, každá však řádně upevněna do karoserie vozu;

4) tažná oka nebo pásy na voze, musí spolehlivě zajistit odtažení vozu a musí být označena kontrastní barvou;

5) hasicí přístroj 2 kg, řádně označen, s platnou revizí a upevněn podle některé z variant přílohy J;

6) šestipólový odpojovač baterie s vnějším i vnitřním ovládáním, řádně označený;

7) baterie libovolná, umístění libovolné, její upevnění vždy s ohledem na její hmotnost;

8) palivová nádrž sériová (oddělená od prostoru pro posádku) nebo speciální bezpečnostní, řádně upevněná.

*) Povinná výbava 1), 2), 3), 8) může být s prošlou homologací.


B) Historický automobil*:

1) Bezpečnostní pásy, minimálně 4 bodové, nepoškozené bez známek výrazného opotřebení, upevnění musí odpovídat, některé z variant přílohy J**

2) Vzhledem a technickým stavem musí odpovídat původnímu stavu v roce výroby, dodatečné úpravy motoru, podvozku a karoserie musí odpovídat dobovým úpravám;

3) pneumatiky a disky jsou libovolné, rozměry pneumatik však musí odpovídat dobové specifikaci a nesmí přesahovat hrany blatníků (jejich použití nevyžaduje zásah do karoserie);

4) blatníky vozidel mohou být rozšířené, pokud byla tato úprava v minulosti homologována;

5) ) tažná oka umístěná na přední a zadní části vozidla nebo pásy na voze, musí spolehlivě zajistit odtažení vozu a musí být označena kontrastní barvou;

6) otevřený historický automobil, jehož střešní konstrukce netvoří pevnou část skeletu, musí být vybaven bezpečnostním ochranným rámem pro řidiče i spolujezdce umístěným za předními sedadly (pokud je vozidlo vybaveno sedačkou spolujezdce). Výjimku tvoří vozy do roku výroby 1960, kde však ochrannou klec důrazně doporučujeme. Rám tvoří hlavní oblouk a dvojice zadních podélných vzpěr. Rozměry hlavního oblouku minimálně 50x2 mm, rozměry výztuh minimálně 40x2 mm. Materiál je ocel s pevností v tahu 350N/mm2. Upevňovací body je nutno vyztužit ocelovou deskou tloušťky 3 mm o ploše 120 cm2. Upevnění rámu do vyztužených míst karoserie buď svárem, nebo 3 šrouby o průměru minimálně 8 mm a pevnosti minimálně 8.8, nebo kombinace obojího**;

7) Baterie libovolná, umístění libovolné mimo prostor posádky, její upevnění vždy s ohledem na její hmotnost. Nevodivé překrytí plus pólu vždy povinné;

8) hasicí přístroj 2 kg, řádně označen, s platnou revizí a upevněn podle některé z variant přílohy J.;

*) Doporučujeme: minimálně 4 bodové bezpečnostní pásy, hasicí přístroj, odpojovač baterie;

 

C) Obecně pro všechna vozidla:

1) karoserie nesmí nést známky koroze nebo jiného poškození;

2) mechanické část bez známek nadměrného opotřebení;

3) osvětlení vozu naprosto funkční;

4) zvláštní úpravy např. aerodynamické prvky doloží jezdec dobovou fotografii, tiskem, homologačním listem apod.

5) Bezpečnostní prvky viz výše budou striktně vyžadovány


5. Technické a bezpečnostní prvky – jezdec a spolujezdec*

A) Povinná výbava (vše i s prošlou homologací):

1) závodní automobilová ochranná přilba;

2) závodní automobilová kombinéza;

3) závodní automobilové rukavice;

4) závodní automobilová uzavřená obuv.

Děti do 15-ti let a do 150 cm výšky je zakázáno vozit.

*) Důrazně doporučujeme: nehořlavou závodní kombinézu, nehořlavé dlouhé spodní prádlo, nehořlavou kuklu, nehořlavé ponožky, nehořlavé rukavice, nehořlavou obuv, tzn. vybavení s platnou homologací.


6. Chování na trati

Účastník (jezdec i spolujezdec) CLASSIC CUP™ je povinen absolvovat školení na začátku každého soutěžního podniku. Předmětem školení bude zejména specifikum dané trati, školení jezdců a vysvětlení pravidel. Každý jezdec je povinen řídit se pravidly, se kterými se seznámil na školení, stejně tak jako pravidly chování v duchu fait-play – tzn. neohrožovat sebe ani ostatní jezdce na trati s cílem v pořádku dojet do konce akce. Platí, že svou maximální rychlost určuje jen účastník. Předjíždět je povoleno pouze na rovince.

7. Zařízení k měření času a elektronické doplňky

Čas je dovoleno měřit pouze mechanickým zařízením, nikoliv elektronicky. Pořadatelé se vymezují proti použití elektronických zařízení ve voze, zejména audiovizuální techniky, upevněné mimo interiér vozidla.


8. Objemové kategorie

Historické automobily, klasické závodní automobily a „sběratelské vozy“ jsou zařazeny do kategorií:

Kategorie 1 obsah motoru do 1000 ccm
Kategorie 2 obsah motoru do 1300 ccm
Kategorie 3 obsah motoru do 1600 ccm
Kategorie 4 obsah motoru do 2000 ccm
Kategorie 5 obsah motoru do 3000 ccm
Kategorie 6 obsah motoru nad 3000 ccm

Vozidlo vybaveno turbodmychadlem, kompresorem nebo wankelovým motorem bude zařazeno do příslušné objemové kategorie po vynásobení obsahu koeficientem 1,6 (viz.pravidla FIA). Nebudou-li v objemové kategorii alespoň 3 účastníci, bude účastník zařazen do nejbližší vyšší kategorie.


9. Hodnocení a bodování

9.1. Hlavní disciplína:

Hlavní disciplína – jízda pravidelnosti (nejmenší časová odchylka mezi dvěma měřenými koly v průběhu podniku) – se vyhlašuje napříč objemovými kategoriemi (viz.článek 8.) a body se přidělují takto:

1. místo 100 bodů
2. místo 80 bodů
3. místo 60 bodů
4. místo 40 bodů
5. místo 20 bodů

9.2. Bonusová disciplína:

Bonusová disciplína – absolutní dosažený čas na kolo (nejrychleji zajeté kolo ze všech měřených kol v průběhu podniku) – se vyhlašuje pro každou objemovou kategorii (viz.článek 8.) zvlášť a přidělují se podle počtu účastníků v objemové kategorie, např.:

Příklad 1:
Počet účastníků: 6
1. místo 40 bodů
2. místo 30 bodů
3. místo 20 bodů
4. místo 10 bodů
5. místo 10 bodů
6. místo 10 bodů

Příklad 2:
Počet účastníků: 5
1. místo 40 bodů
2. místo 30 bodů
3. místo 20 bodů
4. místo 10 bodů
5. místo 10 bodů

Příklad 3:
Počet účastníků: 3
1. místo 40 bodů
2. místo 30 bodů
3. místo 20 bodů

První až třetí místo v bonusové disciplíně v každé objemové kategorii bude slavnostně vyhlášeno na konci každého podniku. Body za všechna umístění se započítávají do celkového součtu dosaženého v seriálu za sezónu, na jejímž závěrečném podniku bude slavnostně vyhlášeno prvních šest celkových umístění. V případě podniku konaného na Automotodromu ve Vysokém Mýtě bude hodnocení a bodování aktuálně upraveno.

9.3. Vyhlášení:

Hlavní disciplína „pravidelnost“ – body za jednotlivé podniky se sčítají a první tři umístění budou vyhlášena po skončení sezóny během závěrečného vyhlášení.

Bonusová disciplína „rychlost“ – první tři umístění budou vyhlášena na konci každého podniku. Body za všechna dosažená umístění (viz.příklady v bodě 9.2.) se sčítají a první tři místa v každé objemové kategorii budou vyhlášena na konci sezóny během závěrčného vyhlášení.

Body za pravidelnost a rychlost se nesčítají. Nastane-li rovnost bodů po sezóně při závěrečném sčítání, rozhoduje o umístění vyšší počet absolvovaných podniků a pokud bude i tak rovnost, vyhrává vůz staršího data výroby.

10. Označení vozidel, jezdce a spolujezdce

Každé vozidlo bude označeno pořadovým číslem reflexní barvy, které bude umístěno v pravém horním rohu čelního skla. Dále na obou bocích (předních dveřích) vozidla budou umístěny propagační polepy podniku, rovněž s pořadovým číslem. Po absolvování technické přejímky bude vůz označen nálepkou technických komisařů.

Jezdec a spolujezdec po absolvování povinných procedur obdrží licenční náramek.


11. Prohlášení a zřeknutí se odpovědnosti

Jezdec a spolujezdec se zříkají práva na vymáhání škody na vozidle, zdraví a úhrady škodné události způsobené nehodou na okruhu. Účastníci se zavazují, že upustí v souvislosti s CLASSIC CUP™ od veškerých trestních a občanskoprávních žalob o náhradu škody. Pořadatelé se vymezují proti tomu nést odpovědnost za škody způsobené účastníky a to v jakékoliv míře. Jedná se zejména o škody způsobené na vozidlech a na zdraví ostatních účastníků a vybavení okruhu.


12. Platba

Poplatek za každý podnik seriálu je stanoven ve výši 3.500,- Kč s výjimkou akce ve Vysokém Mýtě, kde je startovné ve výši 1.750,- Kč. Poplatek musí uhradit každý jezdec i v případě, že se více jezdců střídá na jednom voze. Poplatek uhraďte na náš bankovní účet vedený u KB a.s. podle aktuálních pokynů před každým podnikem. Poplatky při zahraničním platebním styku jdou k tíži plátce. V případě Vaší neúčasti startovné propadá pořadateli. V případě závažných důvodů, které budeme individuálně posuzovat, předplatné startovného, nebo jeho poměrnou část, vrátíme.


13. Služby pořadatele

Poplatek obsahuje tyto služby: licence na podnik, startovní čísla, 1 trénink, 2 měřené úseky, měření času profesionální časomírou, slavnostní vyhlášení, parkovací místo pro vůz, služby ředitele závodu, služby okruhu (kromě podniku na závodním okruhu ve Vysokém Mýtě), občerstvení.


14. Termíny, program a průběh akce

14.1. Termíny na rok 2018:

5.-6.5.2018 Masarykův okruh Brno – HistoCup
??.7.2018 Automotodrom Most
1.10.2017 Automotodrom Brno – celoden
28.10.2018 Automotodrom Brno
23.-24.6.2018 Brno Revival mezi pavilony – doporučená akce
31.8.2018 Vysoké Mýto – doporučená akce
11.11.2018 Sportlife BVV – doporučená akce

Předběžný kalendář podniků na následující sezónu je zveřejněn před koncem kalendářního roku.

Počet podniků viz. oficiální kalendář na sezónu zveřejněný během měsíce března aktuálního roku.

14.2. Program akce

Vzhledem k tomu, že plánovaný časový program se u každého podniku liší, podrobnosti budou vždy včas, tj. jeden měsíc před nadcházejícím podnikem, zveřejněny na adrese www.classiccup.cz. Pořadatelé si vyhrazují si právo na změnu programu.


15. Kontakty

CLASSIC CUP™

Pořadatel:
CZECH RETRO RACING CLUB v AČR
Hviezdoslavova 3, 627 00 Brno

Martin Dundálek, tel.: 777666556
Jiří Kiml ml., tel.: 606024329
Karel Kostroň, tel.: 720950621

Web: www.classiccup.cz
E-mail: info@classiccup.cz
FCB: https://www.facebook.com/penriteclassiccup

Bankovní účet vedený u KB, a.s.:
115-1240880267/0100
IBAN: CZ5701000001151240880267BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Kontaktujte nás

Pořadatel

Kontakt

Fotogalerie z let 2010 až 2015, kdy se podnik jmenoval Classic Racing Car Meeting,
najdete na stránkách tehdejšího spolupořadatele www.fordever.cz, sekce Classic Racing Car Meeting.

Odkaz na stránku